POZABAWKE.PL

20:17

Wymarzone, wyczekiwane... posiadające ogromną wartość lub tę zupełnie sentymentalną... ZABAWKI. Jako dziecko uwielbiałam eskapady do sklepów z zabawkami. Kidiland, który niegdyś mieścił się na Pl.Konstytucji w Warszawie, pamiętam do dziś. Przy moich wówczas niewielkich rozmiarach, wszystko wydawało się ogromne, a cały sklep zdawał się być zaczarowaną krainą pełną niesamowitych zabawek. Spacerując między alejkami czułam jak z każdym krokiem odkrywam coraz to nowsze rzeczy. Te wszystkie dziecięce wspomnienia sprawiają, że z większą dozą spokoju i zrozumienia podchodzę do tego kiedy moja Pociecha, od momentu przekroczenia sklepowego progu, wtapia się w świat zabawek na dobre godziny.

Wybór tej jednej ,jedynej zabawki... staje się wyzwaniem nie znającym końca. ;-) I choć zabawek jest tysiące, a każda z nich kusi, to dobrze, że jest na horyzoncie takie miejsce w sieci jak www.pozabawke.pl, gdzie z uśmiechem i co najważniejsze, szczerym oddaniem i zaangażowaniem właścicielka sklepu- Kasia, pomoże w doborze zabawki odpowiedniej na każdym etapie życia Twojego Malucha. Ciocie, Wujkowie oraz Dziadkowie również znajdą tutaj nie lada pomoc przy wyborze odpowiedniego, zabawkowego prezentu, a to również za sprawą bogatego asortymentu sklepu. Klasyczne pluszaki, lalki, bujaki czy dające niekończące możliwości do zabawy drewniane klocki, to tylko początek... zabawa poprzez naukę, wspólnie odkrywane wykopaliska oraz ciastolinowe twory z pewnością pobudzą wyobraźnię u niejednego Malucha.

Nasza pracownia uwielbia ludzi oraz miejsca tworzone z pasją, a takie jest właśnie pozabawke.pl. Wspólnie z Kasią (właścicielką sklepu) przygotowałyśmy animację, która będzie witać Was w filmikach YouTube przygotowywanych przez załogę sklepu. I w ten oto sposób do grona dwóch uroczych szefów Kasi (Jacka i Leona) dołączyła Matylda naszego autorstwa. Zerknijcie na przygotowaną przez nas animację i sami się przekonajcie jak ożywiłyśmy naszą ilustrowaną bohaterkę. :-) Do zobaczenia na Facebook-u. :-) << Zobacz >>

Dreamed, long-awaited ... having a great value or completely sentimental... TOYS. As a child, I loved escapades to toy stores. Kidiland, which used to be located at the Constitution Square in Warsaw, I remember to this day. While I was a little girl, everything seemed to be gigantic, and the entire store felt like an enchanted fairyland full of amazing toys. While strolling along the alleys, I felt that with every step I am discovering newer things. Thanks to all of those childhood memories I have a greater understanding and keep calm, when my Little One disappears among toys for long hours after entering one of such shops.

Choosing the one and only toy always ends up with an endless challenge. ;-) And although there are thousands of toys, and each of them is tempting, it is good that there is a place on the web www.pozabawke.pl, where with a smile and most importantly sincere devotion and commitment, Kasia (the shop's owner) will help you in choosing the right toy at every stage of your Child's life. Aunts, uncles and grandparents will also find here a great help in choosing the right toy gift, and this is also due to the rich assortment of the store. Classic mascots, dolls, rocking horses or giving endless possibilities to play wooden blocks, are just 1/3 of the store's list... fun through learning, discovering excavations and dough creatures will surely stimulate the imagination of the Young Ones.

Our studio loves people and places created with passion, and pozabawke.pl is one of them. Together with Kasia (the owner of the store) we have prepared an animation that will welcome you in YouTube videos prepared by the store's crew. And so, Matilda, the heroine of the animation, joined two important store's CEOs (Jack and Leo). Take a look at the animation and see for yourself how we brought to life our illustrated heroine. :-) See you at Facebook. :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook