Bookmoment

14:04

Jak pewnie wiecie, kochamy czytać. I choć w ciągu dnia mamy stanowczo za mało czasu na chwilę błogiego relaksu, to wieczorami 'do poduszki' staramy się nadrobić czytelnicze zaległości. Do wytrawnych poszukiwaczek horrorów w literaturze z pewnością się nie zaliczamy, ale szczerze podziwiamy tych, na których takie tytuły jak Lśnienie czy Carrie nie wywołują gęsiej skórki.

Przy naszej najnowszej współpracy miałyśmy niesamowitą okazję poznać,a nawet stworzyć świat zainspirowany książkami mistrza horroru- Stephen'a King'a. Od pierwszego szkicu i wybranego odcienia akwareli była to przygoda nie z tej bajki, którą zawdzięczamy wspaniałemu blogowi Bookmoment. A ponieważ na wstępie dobrze jest się lepiej poznać, to by przybliżyć Wam swój literacki świat, Bookmoment przygotowało dla Was parę słów o sobie. :-)

Bookmoment zrodziło się z miłości do książek, zamiłowania do filmów i uwielbienia do kawy. Literatura bezapelacyjnie pomogła mi odnaleźć swoje miejsce w świecie, pozwoliła na oderwanie się od rzeczywistości, zatopienie w słowach i zapomnienie o troskach. Książki zawsze były moim najlepszym przyjacielem i towarzyszem. Prowadziły mnie za rękę po wyboistych drogach, dawały nadzieję na lepsze jutro, pokazywały najrozmaitsze światy, ale przede wszystkim udowodniły jak potężna jest siła fantazji. Ciągle eksperymentuję z gatunkami literackimi, jednak na piedestale stawiam horror - dobry skok adrenaliny nie jest zły ;-) By dostrzec czym jest prawdziwa pasja należy ciągle eksperymentować, mierzyć się z własnymi słabościami - mnie się to udało za sprawą Stephena Kinga. Dzięki niemu odkryłam nowy wymiar wyobraźni.

Ten świat wyobraźni i miłości do literatury widać gołym okiem kiedy się uczestniczy w dyskusjach i przygotowanych foto-recenzjach przez właścicielkę bloga, nie zapominając również o profilu @Bookmoment na Instagramie. Nie wyobrażamy sobie byśmy mogłyśmy postąpić inaczej, jak dać od siebie kawał serca malując baner dla Bookmoment. Tchnęłyśmy życie w naszą ilustrację, pozostawiając miejsce na symboliczne akcenty i nieprzewidywalną aurę roztaczającą się nad całym rysunkowym miastem. Bardzo często w trakcie prac nad naszymi projektami towarzyszą nam różne brzmienia muzyczne zarówno te klasyczne jak i współczesne. Tym razem jednak do zdarcia słuchałyśmy utworu 'Heaven' zespołu Depeche Mode. I takie połączenie bardzo, ale to bardzo nam odpowiadało, a efekt końcowy prac od jakiegoś czasu możecie zobaczyć zarówno na Facebook-u jak i na blogu Bookmoment, a od dziś również i u nas. :-) Zapraszamy Was bardzo serdecznie i dziękujemy Bookmoment za zaufanie oraz wszystkim tym, którzy do tej pory bardzo miło przyjęli naszą ilustrację. ♥ ♥ ♥ << Zobacz >>

As you probably know, we love reading books. And although during the day we do not have enough time to take a moment of relax, in the evenings we try catch up with our bedside books. We may not be fans of horror novels, but we do sure admire those who do not get goosebumps while reading Shine and Carrie.

With our latest collaboration, we have had an incredible opportunity to get to know and even create a world inspired by the books of horror King- Stephen King. From the first sketch and the selected watercolor tint, it was an otherworldly adventure, which we had a chance to experience thanks to an amazing Bookmoment blog. As it is always better to introduce yourself at the begining, Bookmoment has also prepared a few words about itself. :-)

Bookmoment was born out of love for books, movies and adoration for coffee. Literature has unquestionably helped me find my place in life, allowed me to break away from reality, sink among written words and forget about my worries. Books have always been my best friends and companions. They led me by the hand through bumpy roads, gave hope for better tomorrow, showed most varied worlds, but above all, proved how powerful fantasy can be. I am still experimenting with literary genres, but on pedestals I put horror - a good jump of adrenaline is not bad ;-) In order to find one's true passion, we should continue to experiment, face our own weaknesses-I have succeeded thanks to Stephen King. Thanks to him I have discovered a new dimension of imagination.

This world of imagination and love for literature is visible to the naked eye when you participate in discussions and prepared photo-reviews by the blog owner. Do not forget also about @Bookmoment profile one Instagram. And so we have put a huge part of our hearts while painting banner for Bookmoment. We did breathe our lives into our illustration, leaving room for symbolic accents and unpredictable aura that is present in the entire city. Very often while working on our designs our studio accompanies various musical sounds, both classical and contemporary. This time, our choice fallen on Depeche Mode's 'Heaven'. And such combination worked like a charm bringing up the final result which for some time you can see both on Facebook and on the Bookmoment blog, and from today also on our sites. :-) We would like to thank Bookmoment for its trust and all of you who have so far warmply welcomed our illustration. ♥ ♥ ♥ << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook