Logo

Malinowa Planeta i Malinowy Domek

15:48

Przepyszne, zdrowe i co ciekawe... niektóre z 200 odmian są w nietypowych dla nich kolorach (czerwonym, purpurowym, złocistożółtym (który jest najsłodszym ze wszystkich), a nawet czarnym). Bezsprzecznie są naturalnym źródłem ogromnej dawki witaminy C, która pozostawia pomarańcze i mandarynki daleko w tyle. Wywodzą się z rodziny różowatych oraz dzikich jeżyn. W świecie kinematografii pełnią rolę krytyki, a w niektórych rodzajach sztuki chrześcijańskiej są symbolem życzliwości. W języku angielskim w 1892 po raz pierwszy oficjalnie zaczęto nazywać jeden z kolorów ich nazwą. Wiecie już jacy bohaterowie zagościli w naszym najnowszym projekcie? Tak, to... M-A-L-I-N-Y. Niech was nie zdziwi na Filipinach widok zawieszonej gałązki malin na drzwiach czy w Niemczech widok tych owoców przywiązanych do uprzęży konia. Maliny mają ogromne i zarazem pozytywne znaczenie w świecie symboli. A skoro mowa o życzliwości i dobroci serca, to są to dwie wartości które powinny emanować w takich miejscach jak żłobki czy przedszkola. Dlatego tym milej jest nam przedstawić Wam Malinowy Domek (żłobek/przedszkole), a wraz z nim Malinową Planetę (portal dla rodziców), których malinowość nie kończy się na samej nazwie. ;-) Sami o sobie mówią tak:

Malinowy Domek to żłobek inny niż wszystkie. Miejsce gdzie otoczone miłością dziecko ma idealne warunki do zabawy, nauki i bezpiecznego rozwoju. Na doświadczenie składa się suma doświadczeń osób je tworzących. Działamy od 2010 roku, wypuszczając w świat kolejne roczniki szczęśliwych maluszków.

Natomiast, Malinowa Planeta, to miejsce dla bardzo fajnych rodziców, stworzone z inicjatywy żłobka Malinowy Domek i Malinowej Szkoły Rodzenia. Skupia się wokół tematów okołodziecięcych, proponuje kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu z dzieckiem i odpowiada na najczęściej zadawane pytania rodziców, dotyczące wychowania. Na stronie swoją wiedzą dzielą się pedagodzy, psycholodzy, dietetycy, oraz doświadczone mamy.


Nic dodać nic ująć. <3 Rady porady, kreatywne inspiracje na zabawy z Maluchem i dużo więcej! My jesteśmy ich malinowością wprost zauroczone i z przyjemnością przygotowałyśmy dla nich prezent. Dwa loga z czego jedno jest odświeżeniem ich dotychczasowego logo dla Malinowego Domku, a drugie jest naszą wizją Malinowej Planety. :-) Urzekła nas historia kryjąca się za logo Malinowego Domku, którego autorką jest pewna mała Dziewczynka. Spójrzcie na dachówkę domku, to przecież malinka!!! Pomysłowość i kreatywność dzieci nie zna końca. <3 Taki domek to Skarb i dlatego zależało nam w pracach nad logo by był jeszcze widoczniejszy niż dotychczas. A idąc tym tropem to pomyślałyśmy, że skoro istnieje Malinowy Domek, to czemu nie miałaby istnieć również malinowa i lekko abstrakcyjna planeta, na której domek by się znajdował?. Bardzo się cieszymy, że możemy się z Wami podzielić efektem końcowym naszych prac i czujemy się ogromnie wyróżnione, że to właśnie nasz projekt reprezentuje tak fajne miejsce. Dziękujemy obu Malinowym zakątkom za miłe słowa i ocenę naszej współpracy:

Malinowa Planeta zmienia się na wiosnę. Zmienia się z YMI. To fantastyczne uczucie, kiedy ktoś potrafi tak trafnie odgadnąć oczekiwania i w swoim projekcie zawrzeć kwintesencję malinowości :-) Nie wyobrażamy sobie, że ktoś inny potrafiłby stworzyć logo, które samym sobą "opowiada" to wszystko co chcemy przekazać naszym odbiorcom. Dziękujemy i polecamy wszystkim, którzy szukają pomysłu.Zobaczcie sami jak Malinowo się u nas zrobiło. :-) << Zobacz >>

Yummy, healthy and what is interesting ...some from the 200 species, depending on cultivar have unusual colors (red, purple, golden yellow (which is the sweetest of all) and even black). Undoubtedly they are a natural source of a huge doses of vitamin C, that leaves oranges and tangerines far behind. They belong to the same botanical family as roses and blackberries. In the world of cinematography they serve as critics, and in some kinds of Christian art they are a symbol of kindness. The first recorded use of a color name that comes from their name was in English in 1892. Do you know already which heroes have we welcomed in our latest project? Yes, we are talking about... R-A-S-P-B-E-R-R-I-E-S. Do not be surprised to see in Philippines hanged raspberries canes from the outside of houses or a view of those fruits tied to the horse's body. Raspberries have a great and positive meaning in the world of symbols. And when talking about the kindness and goodness of the heart, these are the two values ​​that should emanate in places like nurseries or kindergartens. That is why we are happy to introduce you the Malinowy Domek (nursery / kindergarten), and with it the Malinowa Planeta(a portal for parents) where raspberryness does not end with their name. ;-) About themselves they say:

Malinowy Domek is a nursery unlike any other. A place where every child surrounded with lovey has ideal conditions for fun, learning and safe development. We got to the place where we are now thanks to the sum of experiences of people who make it. We have opened our door since 2010, seding to the world happy children.

On the other hand, Malinowa Planeta is a place for awesome parents, created on the initiative of the nursery Malinowy Domek and Malinowa Birthing School. You will find here creative ideas of spending free time with your child and answers to the most frequently asked questions by parents about education. We are a place where educators, psychologists, nutritionists, and experienced mothers share their knowledge.


Nothing more nothing less. <3 Lots of advice, creative fun inspirations with your Little One and much more! We are truly enchanted with their raspberryness and happy to be able to prepare a gift for them. Two logos, one of which is a refreshing of their previous logo for Malinowy Domek, and the other one is our vision of a raspberry planet for Malinowa Planeta. We were fascinated by the story behind the Malinowy Domek logo, which in the past was drawn by a little girl. Look at the roof tiles... raspberries!!! The ingenuity and creativity of children is endless.<3 Such house is a real Treasure and that is why we did everything we could to enhance the visibility of the whole logo. :-) And by following this lead, we thought that since there was a Raspberry House, why would not there be a raspberry and slightly abstract planet on which the house would stand? We are more than happy to share with you the final result of our work and we are extremely honored that our project represents such a great place. Thank you both Raspberry Places for kind words and comment regarding our cooperation:

Malinowa Planeta changes for spring and it changes with YMI. This is a fantastic feeling when someone can accurately guess our expectations and include whole raspberryness in a the final design. :-) We can not imagine that someone else could create a logo that itslef "tells" everything we wanted to pass to our customers. Thank you and we recommend YMI to everyone who is looking for an idea. See for yourself how Raspberry is on our Facebook profile. :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook