#Przeczytaj i Podaj Dalej

16:11

Wiosna... wiosna... W-I-O-S-N-A!!! :-) Uwielbiamy ten moment kiedy wszystko w koło budzi się do życia, wraz z nami włącznie. ;-) Poranne świergolenie na gałęzi i ta cieplejsza aura w powietrzu. ❤ Wiosna, a wraz z nią mnóstwo nowości! O naszej miłości do książek pisałyśmy Wam nieraz. Pamiętacie zapewne #Klasykę dla Smyka, która do tej pory zebrała wielu sponsorów i życzliwych serc, które przygotowało piękne, książkowe paczki dla Dzieci z Domów Dziecka. Książki nas otaczają zarówno w naszej domowej przestrzeni jak i tej poza nią. Każdego roku wydawnictwa kuszą nas wspaniałymi publikacjami, o które wzbogacamy nasze domowe zasoby i gdyby to było możliwe (a raczej gdybyśmy sobie na to pozwoliły) to pewnie nasze 4 kochane ściany zamieniłyby się w największą na świecie Bibliotekę Brytyjską. I właśnie wtedy z pomocą przychodzą tak genialne akcje jak #Przeczytaj i Podaj Dalej prowadzone przez Magdalenę Erbel z bloga Save the magic moments. :-) Słyszeliście lub braliście już może udział w jej wcześniejszych edycjach? :-) Jeśli nie, to koniecznie przeczytajcie co mówi o samej akcji Magda.

Wielka wymiana książkowa "PRZECZYTAJ & PODAJ DALEJ" to akcja, którą stworzyłam, by zmobilizować swoich czytelników do czytania książek. Wiem też, że każdy z Nas ma na półce kilka zakurzonych egzemplarzy. Po co mają tam biedne leżeć? Tchnij w nie życie. Pozwól spełniać ich najważniejszą rolę - być czytanymi. Może właśnie ktoś poluje na tytuły, które leżą u Ciebie? Czemu więc się zwyczajnie nie wymienić? Wymiana książkowa odbywa się bezkosztowo. Wymieniamy książkę za książkę, właściciel ponosi koszty wysyłki. Powodzenie pierwszej i drugiej edycji było tak duże, że utworzyłam własny KLUB KSIĄŻKI i postanowiłam to powtórzyć. Tym razem akcja trwa 10 dni. Od 22 kwietnia do 1 maja b.r.

Udział możesz wziąć każdy. Nie trzeba być blogerem. Nie trzeba wystawiać kilkudziesięciu książek. Wybór jest przeogromny, bowiem do akcji zaprosiłam kilkudziesięciu blogerów. A we wszystkim pomaga mi Ewelina Mierzwińska. Więcej na blogu SAVE THE MAGIC MOMENTS.


Miło nam, że całą akcję zdobi plakat naszego autorstwa wykonany z życzliwości i miłości do tak wspaniałych akcji. :-) Mamy nadzieję, że przykuje uwagę jeszcze większego grona miłośników książki i III edycja #Przeczytaj i Podaj Dalej będzie jedną z najliczniejszych. :-) Trzymamy mocno kciuki i będziemy bacznie śledzić całą akcję. To niebywała okazja na upolowanie poszukiwanego przez siebie tytułu w zamian za jeden z tytułów ze swojej domowej półki. A propos niebywałych i wartych zdobycia tytułów, to w nasze ręce wpadł ostatnio jeden z nich. Bogaty w piękne fotografie i ciekawą treść jest naszym no.1 i mamy nadzieję się niebawem nim z Wami podzielić. Zwłaszcza, że wiąże się z nim nasz jeden z większych projektów i tym samym szansa na spełnienie naszego marzenia. :-) Ale o tym niebawem... ;-)

A tak nasz plakat prezentuje się na stronie Facebookowej Save the magic moments. :-) << Zobacz >>

Spring ... spring ...S-P-R-I-N-G!!! :-) We surely love the moment when everything around wakes to life, including us. ;-) Morning tweets on the branches and warmer air. ❤ Spring, and lots of novelties with it! We share with you our love for books over and over again. You probably remember the #Klasyka Dla Smyka, which has so far collected many sponsors and kind hearts who have prepared beautiful book packages for Children from Children's Homes. Books both surround us in our home space and beyond it. Every year we are tempted by publishers' wonderful publications that enrich our home collection, and if that was possible (or rather, if we let that happen), probably our four lovely walls would turn into the world's largest British Library. And just then with help come such ingenious actions as #Przeczytaj i Podaj Dalej by Magdalena Erbel from the blog Save the magic moments . :-) Have you heard or been involved in its previous editions? :-) If not, then check out what Magda has to tell you about it.

#Przeczytaj i Podaj Dalej is a great book exchange, which I have created to mobilize my readers to read books. I also know that each of us has a few books to which we never come back again. Why should they stay on our shelves and get dusty? Let them fulfill their most important role - being read. Maybe someone just hunts for titles which you have on your shelf? So why not just exchange them? Book exchange is free of charge. We exchange book for book, the owner just covers delivery costs. The success of the first and second edition was so big, that I have created my own BOOK CLUB and I have decided to repeat it. This time the action lasts 10 days.

Everyone can become a part of it. You do not have to be a blogger. You do not need to exchange dozens of books. As I have invited many bloggers to this action, there will be a lot of of amazing books to choose. In this 3rd edition, Ewelina Mierzwińska is the one that helps me to organize everything. For more information please check blog SAVE THE MAGIC MOMENTS .


We are glad that the whole action is promoted with our poster, which we have prepared as a gesture of good will and to show our love for such wonderful actions. :-) We hope it will catch attention of even more readers and third edition of #Przeczytaj i Podaj Dalej will be one of the biggest. We keep our fingers crossed and we will keep an eye on the whole action. It surely is a great opportunity to hunt for the title you are looking for in exchange for one title from your home shelf. As for incredible and worth hunting titles, one of them has recently got into our hands. Rich in beautiful photographs and interesting content is our no.1 and we hope to share it with you soon. Especially because it tells a storie of one of our bigger projects, which in turn gives us a chance to fulfill our dream. Not now but soon... ;-)

Don't forget to check out how our poster presents on Save the magic moments Facebook page. :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

2 komentarze

  1. Z całego serca dziękuję. Plakat jest wspaniały. Mam nadzieję, że pomoże nam jeszcze bardziej nagłośnić kampanię. Całusy.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ogromnie się cieszymy, że projekt plakatu się przyjął.:-) Zapraszamy z nowymi pomysłami. ♡

      Usuń

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook