Logo

Biblioteczka Lady Margot

16:54

Biblioteki to nie tylko skarbnice wiedzy, miłe dla oka wnętrza, ale przede wszystkim miejsca, które jako jedne z nielicznych, zrzeszają ludzi z różnych stron świata. To bezsprzecznie miejsca z duszą, które swoimi historiami czekającymi na nowych bądź stałych czytelników działają kojąco jak balsam. Nigdy nie są monotematyczne, nuda w nich nie gości.

Taka między innymi jest również Biblioteczka Lady Margot, którą mamy przyjemność Wam przedstawić. Biblioteczka, którą możecie odwiedzić wirtualnie, a która z pewnością swoją przytulnością, wyczuciem gustu, ciekawymi propozycjami literackimi oraz przygotowanymi recenzjami z pewnością sprawi, że zostaniecie w niej na dłużej. Uwaga!!! Przepiękne foto-kompozycje tworzone z udziałem biblioteczkowych dzieł są uzależniające i skłaniają ku szybszemu zakupowi danej publikacji i nie tylko jej. ;-) Koniecznie zajrzyjcie na Instagramowy profil Biblioteczki Lady Margot (@biblioteczka.lady.margot), bo warto!

Biblioteczka Lady Margot to bezsprzecznie miejsce o pozytywnej, kobiecej energii, za którego sterami stoi jego twórczyni (p.Małgorzata). Twórczyni, która jak sama o sobie mówi jest literacką (i nie tylko) blogerką opętaną misją szerzenia dobrej literatury i dobrego stylu (nie tylko w mowie). Jako nastolatka wzdychała do zdjęć mistrzów pióra, dziś wzdycha na widok pięknych kompozycji, które stara się tworzyć przy współudziale tychże mistrzów na swoim Instagramie (@biblioteczka.lady.margot), Facebooku (Biblioteczka Lady Margot) oraz blogu (http://biblioteczka-lady-margot.blogspot.com').

Prywatnie ogromna miłośniczka jogi, podróży i ukochanej suni, Jasmine, która towarzyszy jej na każdym kroku.

Jeśli Biblioteczka już lub dopiero co skradła Wasze serca, to koniecznie trzymajcie rękę na pulsie, bo już od 4 lipca usłyszycie o niej znacznie więcej jako że z Wydawnictwem Znak (Między Słowami) oraz pięcioma innymi znanymi blogerkami bierze udział w kampanii Ambasadorki Jojo Moyes w PL. Ulubiona pisarka tych, którzy kochają życie. Będzie to akcja promująca najnowszą książkę tej bestsellerowej autorki. Będzie głośno i to bardzo! Wypatrujcie efektów sesji zdjęciowej, która w związku z promocją powieści pojawi się na billboardach w całej Warszawie. Ujrzycie na nich między innymi samą Lady Margot. :-) A zatem rozglądajcie się, czytajcie i odwiedzajcie Epmiki, które również zabiorą głos w tej sprawie. ;-)

My już nie możemy się doczekać! Nie tylko dlatego, że jedną nogą już jesteśmy w księgarni po nasz własny egzemplarz tej książki, ale również dlatego, że Biblioteczkę Lady Margot będzie reklamowało logo naszego autorstwa. :-) Jeszcze Wam nie opowiedziałyśmy, że Lady Margot zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie wymarzonego logo oddającego charakter jej zakątkowi. W grę wchodził pastelowy, lekko akwarelowy styl, elegancka czcionka oraz atrybuty prawdziwej Lady z książką w roli głównej i nawiązanie do drobnego rebrandingu bloga. :-) Czy się nam udało i podołałyśmy wyzwaniu? Proszę sami oceńcie klikając → << Zobacz >>

Libraries are not only treasures of knowledge, eye-pleasing interiors, but above all, they are places which, as one of the few, bring together people from all over the world. These are undoubtedly places with soul, whose stories waiting for new or regular readers are soothing like balm. They are never monotonous, boredom never guests there.

Such is also the Lady Margot Library, which we are pleased to present to you. A library that you can visit virtually and which certainly with its cozyness, good taste, interesting literary proposals and prepared reviews will surely make you stay there longer. Warning!!! Beautiful photo-compositions created with library's books are addictive and will make you want to purchase all of the photographed publication and not only. ;-) Have a look at the Library's Instagram profile ( @biblioteczka.lady.margot) Because it's worth it!

The Lady Margot Library is undoubtedly a place full of positive, feminine energy, built by its owner and creator (Miss Margaret). She presents herself as a literary (but not only) blogger who has a mission of spreading good literature and good style (not just in speech). As a teenager she used to sigh at the pictures of the literary masters, today she sighs at the beautiful compositions she tires to create with the collaboration of those masters on her Instagram (@biblioteczka.lady.margot), Facebook(Biblioteczka Lady Margot) and blog (http://biblioteczka-lady-margot.blogspot.com').

In her private life, she is a huge yoga and traveling lover totally in love with her beloved girl dog, Jasmine, who accompanies her all the time.

If Lady Margot Library has already stolen your hearts, then do not forget to follow up the things which are comming up next, as starting from July 4th there will be much more about our guest Library. Lady Margot with the publishing house (Wydawnictwo Znak)(Między Słowami) and five other well-known bloggers is going to take part in Jojo Moyes Ambassadors in PL. Favorite writer of those who love life. This will be an action promoting the latest book of this bestselling author. Lots of attractions are on their way! Look for the photo shot session effects, which, due to the promotion of the novel, will appear on billboards in whole Warsaw. You will see there Lady Margaret. :-) So look around, read and visit Empik bookstores, which will also take part in this action. ;-)

We can not wait! Not only because we feel like already at the cashier's point with our own copy of Jojo Moyes book, but also because the Lady Margot Library will be accompanied by our logo. :-) We have not told you yet, that Lady Margot has asked us to prepare a dream logo which would perfectly present the character of her Library. Most important was pastel, slightly watercolor style, elegant font and attributes of a real Lady, with book as a hero. It could not also miss small rebranding of the blog, about which Lady Margot will tell you soon for sure. :-) Did we succeed and meet the challenge? Please check out yourself by clicking → << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook