'YES' To Breastfeeding

16:16

Podczas gdy jedna z Mam głośno przytaczała przez telefon rady swojej teściowej- Nie cackaj się tak z Dzieckiem, bo nie wyrośnie z niej nic dobrego..., druga zmagała się z lasem oburzonych spojrzeń i komentarzy kiedy postanowiła dyskretnie nakarmić swojego Maluszka- To obrzydliwe... nie ma wstydu za grosz [!]... tak wywalać publicznie pierś na wierzch... . 'Dobre rady' pełne krytyki i wciąż wytykane palcami karmienie piersią, potrafią rozwścieczyć nawet najspokojniejszą rodzicielkę. Świeżo upieczona Mama musi być nie tylko silna w swojej nowej roli, ale również musi znaleźć w sobie dodatkowe pokłady energii pozwalające uodpornić się na słowa krytyki i nieprzychylne sytuacje w jakich (niestety) może się znaleźć. I chociaż z posądzeniem o cackanie się z własnym Dzieciem jest łatwiej walczyć, to z brakiem tolerancji na karmienie piersią znacznie ciężej. Zwłaszcza jeśli miasto nie grzeszy ilością miejsc w których można na spokojnie, w normalnych warunkach i z dala od gapiów, nakarmić małego Głodomora. Publiczne toalety z pewnością do takich miejsc nie należą i to wstyd, że są brane pod uwagę. Sytuacji w których mama proszona jest o opuszczenie restauracji, kawiarni, czy sklepu w chwili gdy chce nakarmić swojego Malucha, jest niestety coraz więcej, a głośna sprawa tego lata p.Liwii z Gdyni nie jest wyjątkiem. Co roku obchodzony jest Światowy Tydzień Karmienia Piersią i choć tegoroczny jest już za nami (1-7 sierpnia), to my naszą grafiką dedykowaną wszystkim Mamom, chcemy by trwał przez cały rok. Nasza pracownia mówi stanowcze 'TAK!' Cyckaniu Się i to nie przypadek, że nasz slogan nawiązuje do wcześniej wspomnianego cackania się. Zapraszamy! Przyłączcie się do nas i zamówcie swoją koszulkę, body dla Maluszka lub dowolny gadżet z naszą grafiką. :-) << Zobacz >>

While one of the Moms was quoting on the phone her mother-in-law advice- Don't treat your Baby with kid gloves, if you don't want it to get spoiled... , the other Mom struggled with forest of indignant glances and comments, when she decided to discreetly feed her Little One- It's disgusting ...shameless [!] ...to pop out her breast like that in public .... 'Good advice' full of criticism and still treated as inappropriate- breastfeeding, can infuriate even the most angel-like mother. Brand-new ma must not only be strong in her new role, but also needs to find somehow more energy to fight with criticism and unfavorable situations which (unfortunately) may happen. And although being accused of treating your Bundle of Joy with kid gloves is easier to fight with, lack of tolerance for breastfeeding is much harder. Especially if there is lack of places where you can safely, under normal conditions and away from the onlookers, feed a little chowhound. Public toilets definitely do not belong to such places and it is a shame that they are taken into account. Do you recall this summer high-profile case of Mrs. Livia from Gdynia (Poland)? Unfortunately number of situations in which mother is asked to leave restaurant, café or shop at the time when she wants to breastfeed her Baby gets higher all the time. World Breastfeeding Week is celebrated every year and although this year's week is over (1-7 August) with our graphics dedicated to all mothers, we would like it to continue throughout the whole year. Our studio says 'YES!' to breastfeeding! The slogan Cyckam Się is in Polish language, and as treating kid gloves and breastfeeding sound in a simmilar way in our language, we have decided to go for a word-play. Join us and order your shirt, baby body suit or gadget with our graphics in our store. :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook