Milkies Pearl

16:44

Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić wyjątkową biżuterię Milkies. Mleczne perły, blask i piękno... każde z tych małych świecidełek jest wielkim dziełem sztuki, a będące w centrum uwagi eleganckie perły skrywają w sobie jedno z najwspanialszych wspomnień jakie można sobie tylko wyobrazić (czas karmienia piersią swojego Maleństwa). Ta nietuzinkowa propozycja na damskim rynku tworzona jest z ogromną pasją, miłością i oddaniem... i to widać już od pierwszego spotkania.

Główną twórczynię i właścicielkę marki (Kasię Lew) miałam przyjemność poznać na portalu społecznościowym - Facebook. Jak się szybko w rozmowach okazało obie jesteśmy mamami, w których rodzicielstwo wyzwoliło jeszcze większe pokłady energii i siły do realizacji naszych pasji. Kasia od pierwszej chwili polubiła naszą ilustratorską kreskę, a nasze prace pojawiły się w postaci symboli ilustrujących nazwy biżuterii Milkies oraz w formie grafiki na kubek promocyjny (wszystkie prace możecie zobaczyć na naszym profilu Facebook-owym). Jest nam bardzo miło, że to właśnie nam zaufało Milkies i zawsze z chęcią przygotujemy dla nich kolejne projekty.

Choć wszystkie modele biżuterii Milkies są przepiękne i każdy wywołuje nasz podziw, to jeden wzór szczególnie skradł nasze serce. Perła otoczona skrzydłami miłości - Under My Wings. Idealnie podkreśla ogrom miłości i siłę więzi, która jest między mną,a moją Córeczką. Tym bardziej dziękuję Milkies, że niedawno zagościł u nas ten przepiękny naszyjnik wraz z kolczykami. Zawsze będzie miał dla nas ogromne znaczenie. Symbol naszej (mojej i Córeczki) już 2-letniej mlecznej przygody, która pomimo tego, że nie zawsze była łatwa, to bezsprzecznie była warta pokonania wszystkich większych i mniejszych przeszkód. To nasz mały, kobiecy totem zwycięstwa! Dziękujemy!

P.S. A dwa kubeczki z naszą grafiką umilają nam wspólne śniadania. :-)

Z pozdrowieniami
Zespół YMI


Today I would like to present you unique Milkies jewelry. Milky pearls, glisten and beauty... each of these little trinkets is a great work of art. And (being in the center of attention) elegant pearls hide one of the greatest memories that one can only imagine (breastfeeding moments). This incredible proposition in women's segment is created with great passion,love and dedication... and it shows from the very first meeting.

Author and owner of the brand (Kate Lew), I had pleasure to meet on Facebook. As it quickly turned out in conversation, we are both mommies, in which parenting triggered even greater amounts of energy and strength to implement our passion. From the first moment Kasia liked our illustrations, which gave us a green light to prepate symbols which illustrate Milkie's jewelry names and a graphic which appeared on a promotional mug (all of our designs for Milkies you can see on our Facebook profile. We are very pleased that Milkies chose us and they are always very welcomed in our studio.

Although all of the Milkies jewelry designs are beautiful and each evokes our admiration, there is one particular model taht stole our heart. Pearl surrounded by the wings of love - Under My Wings. It ideally emphasizes enormity of love and strength of bond that is between me and my Daughter. Which is why I would like once more to thank Milkies, as this beautiful necklace and a pair of earrings have been recently delivered to us. This set will always have a great importance for us. Symbol of our (mine and Daughter's) 2 years of breastfeeding adventure, that even though it was not always easy, it was unquestionably worth overcoming all large and small obstacles. Under My Wings is our small, feminine totem of victory! Thank you!

P.S. Two mugs with our graphic are a perfect way to start our day. :-)

Regards
YMI Team


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook