Come Swing With Me

12:48

Uskrzydlająca, porywająca, czysta... swoim działaniem porównywana do zażytej niewielkiej dawki kokainy. Od lat będąca inspiracją w świecie sztuki... Miłość, ta przed którą się wzbraniamy i tak której tak naprawdę szukamy. Choć stroni od świata materialnego, to swoim istnieniem potrafi dać znacznie więcej niż najkosztowniejsze prezenty na świecie. Mająca wiele obliczy. To ona nadaje charakter naszej najnowszej pracy Come Swing With Me. Bo bieg życia przypomina czasami huśtawkę. Niekończącą się sinusoidę zdarzeń, w której dobrze jest mieć swój stabilny punkt... silne ramię, otwarte serce, bezgraniczną więź. Kogoś kto, na tym wprawionym w ruch wahadle, wyciągnie do nas dłoń. By w rytmie bujającej się huśtawki (w przód i w tył) poczuć się wolni. Zainspirowane światem obrazu francuskich malarzy takich jak Jean-Honoré Fragonard czy Pierre Auguste Cot oraz wyjątkową muzyką Franka Sinatry, stworzyłyśmy miniaturową scenerię w której jest sad, ogromne drzewo, huśtawka i dwoje zakochanych. Zapraszamy ! :-) << Zobacz >>

Giving wings, inspiring, pure... compared to a taken dose of cocaine. For years, being an inspiration in the world of art... Love, the one from which we refrain and the one we are looking for. Although it keeps away from material world, its existence gives much more than the most expensive gift. Having many faces. It plays the mail role in our latest work Come Swing With Me. As the course of life sometimes resembles a seesaw, an endless sine wave of events in which it is good to have a stable point... strong arm, open heart, boundless bond. Someone who, on the set into motion pendulum, would reach out his/hers hand. So that we could feel free, to the rhythm of a swing going back and forth... once for a while. Inspired by the world of art starting from French artists, such as Jean - Honoré Fragonard and Pierre Auguste Cot, and to the tune of Frank Sinatra's exceptional music, we have created a miniature scene in which there is an orchard, a huge tree, swing and two lovers. You are all very welcomed to take a look ! :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook