Through The Looking-Glass

15:58

Małe i ogromne... trudne do spełnienia lub czekające na swoją kolej... piękne, ulotne... no właśnie... jakie są marzenia? Czy dają poczucie bogactwa, ale nie tego które określa kolor karty w banku czy grubość portfela? Czy mają niebywałą moc uskrzydlania, dzięki której szybujemy oderwani od codziennego pędu?

Naszym zdaniem są jak ziarenka nadziei, które pielęgnowane od samego początku potrafią nieoczekiwanie rozkwitnąć w najpiękniejszą historię, której jesteśmy autorami. Z pewnością warto o nie zabiegać i do nich dążyć, by tak jak balonik w piosence Bułata Okudżawy (Balonik) nie wymknęły nam się z rąk i nie uleciały daleko hen.

Płacze dziewczynka, balon uciekł jej,
Ludzie mówią nie płacz, a balonik hen!

Płacze dziewczyna, chłopca trzeba jej
Ludzie mówią nie płacz, a balonik hen!

Płacze kobieta, mąż porzucił mnie
Ludzie mówią nie płacz, a balonik hen!

Płacze staruszka, mamo dosyć łez
A balonik wrócił i niebieski jest!

To właśnie słowa piosenki Okudżawy zainspirowały nas do stworzenia naszej najnowszej pracy, która otwiera kolekcję Through The Looking-Glass. Garden of Dreams to symbol spełnionego marzenia uchwyconego po drugiej stronie lustra. Kwitnące kwiaty, bogactwo kolorów, maleńka postać i czerwony balonik. Życzymy Wam samych spełnionych marzeń i zapraszamy do zobaczenia naszego ogrodu marzeń. :-) << Zobacz >>

Little and big... difficult to come true or waiting for their turn... beautiful, fleeting... well... what are dreams like? Do they give a sense of wealth, but not the one that is determined by the color of credit card or wallet thickness? Do they have an incredible power of giving wings to soar from the everyday rush?

What we think is that, they are like grains of hope that nurtured from the beginning can suddenly flourish into the most beautiful story which, you are an author. They are certainly worth fighting for, so that they will not fly far away like a balloon in the Bulat Okudzhava song (Balloon ).

Little girl is crying -
Her balloon has flown.
People say "stop crying",
But balloon still flies.

Young maid is crying -
She hasn't found her groom.
People say "stop crying",
But balloon still flies.

Woman is crying -
Husband has left her.
People say "stop crying"
But balloon still flies.

Old woman's crying -
Life was very short...
But balloon's returning,
And it's color's blue.

It was Okudzhava lyrics that inspired us to create our most recent work, which also opens collection Through The Looking -Glass. Garden of Dreams is a symbol of fulfilled dreams captured on the other side of the glass. Blooming flowers, richness of colors, a tiny figure and red balloon. We wish that all your dreams come true and invite you to take a look at our garden of dreams. :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook