Father's Day

03:23

Super Bohaterowie, Rycerze w lśniących zbrojach, Skarbnice szalonych pomysłów na zabawę... Tatusiowie! :-) Sam tytuł Tatusia to nie wszystko, wiąże się z nim ogromna obietnica bycia nie tylko odpowiedzialnym, ale i przebojowym Tatą. Przekopanie ton piasku by powstał ten jeden wymarzony zamek to dla nich pestka! Zawsze dysponują w swojej garderobie strojem na bal, w który się wcisną by wywołać bezcenny uśmiech na twarzy swojej Pociechy. Nigdy nie przegapiają ważnych spotkań z misiami przy herbatce 'na niby'. Zawsze starający się dorównać wyobraźniom swoim Brzdącom i radzą sobie z tym całkiem nieźle. Prawdopodobnie dlatego, że według swoich żon/partnerek to w dalszym ciągu Duże dzieci. ;-) Podczas gdy Mamy znają na pamięć każdą wypowiedzianą w bajce kwestię, oni bawią się wyśmienicie oglądając 100-tny raz tę samą bajkę (a może tylko nie dają tego po sobie poznać? ;-) ). Kiedy wymaga tego sytuacja potrafią być też surowi i stanowczy. Choć obsypują swoje pociechy przeróżnymi prezentami, to największe jakie mogą im dać to: miłość, bezgraniczna wiara i wsparcie. I to właśnie im składamy najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta i dedykujemy naszą najnowszą ilustrację. Wszystkiego najlepszego! :-) << Zobacz >>

P.S. Jeśli chcecie wyrazić podziękowania Waszym Tatom, to zachęcamy Was do zapoznania się z naszymi propozycjami w naszym sklepie: https://ymi.cupsell.pl/k/father-s-day


Super Heroes, Knights in shining armors, a treasury of crazy ideas... Dads! :-) Daddy's title is not all, it carries an enormous promise of being not only responsible, but also a hit Dad. For them digging tons of sand to built a dream castle is a breeze! Their wardrobe is always ready with a ball costume, in which they try to squeeze in to trigger a priceless smile of their little ones. Never miss important pretend tea parties with teddy bears. Always trying to catch up with theirs Children imagination and they cope with this challenge quite well. Probably because of what their wives / partners claim that they are still Big kids. ;-) While we know by heart every scene in a fairy tale, they seem having great time while watching it for the 100 time (or maybe they just don't show it? ;-)). When the situation demands it they know how to be strict and firm. Although they give their Children whole range of gifts, the most important ones that they could ever share are: love, boundless faith and support. And that is why we send them warm wishes for Father's Day and dedicate our latest illustration. All the best! :-) << Take A Look >>

P.S. If you want to say 'Thank you Dad', we encourage you to check out our proposals in our store: https://ymi.cupsell.pl/k/father-s-day


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook