Queen Bee

02:53

Choć Tatusiowie i Dziadkowie odgrywają ważną rolę, to one wciąż pozostają niezastąpione. Zarobione po pachy i nieustraszone... potrafiące poskromić nie tylko potwora z bajki. Nowe wyzwania to dla nich pestka... szybko i skutecznie potrafią rozprawić się z każdym problemem. Zawsze czujne i gotowe do działania, nawet jeśli w pracy czeka je poranna zmiana, a cała noc upłynęła na walce z wyrastającym pierwszym ząbkiem. Skore do poświęceń, lecz nie lubią się tym chwalić. Królewny i Super Bohaterki w oczach Dzieci, a w literaturze Anioły domowego ogniska (Coventry Patmore). Nasz najnowszy wzór dedykujemy wszystkim Mamom. :-) Ściskamy Was serdecznie. << Zobacz >>
xoxo

Załoga YMI
(czyli Matka z Córką :-)

P.S. Wzór możecie zamówić klikając w poniższy link: https://ymi.cupsell.pl/k/mother-s-dayAlthough Dads and Grandfolks play an important role, they are still irreplaceable. Busy bees and fearless ... being able to quell not only a monster from a fairy tale. New challenges?... Piece of cake!... In a quick and effective way they deal with any kind of problem. Always alert and ready for action, even if at work the morning shift will sart their day, and the whole past night was spent on a fight with growing out first tooth. Eager to make sacrifices, but do not like to boast about it. Princesses and Super Heroines in the eyes of the Child, and in the literature Angels of hearth and home (Coventry Patmore). We dedicate our latest illustration to all Moms. :-) Sending hugs and kisses. << Take A Look >>
xoxo

YMI's Crew
(which is Mother & Daughter :-)

P.S. You can order the design under the following link: https://ymi.cupsell.pl/k/mother-s-day


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook