Audrey At Home

16:46

Najważniejszymi składnikami, a zarazem spoiwami, które napędzają naszą pracownię są trzy słowa: Pasja, Miłość i Radość. W przypadku braku któregokolwiek z nich nasza pracownia nie mogłaby istnieć. Każdy nowy projekt jest jak kolejny rozdział o nas i naszej wyobraźni, którą dzielimy się z Wami. Dlatego też ogrom radości sprawiają nam Wasze miłe słowa, za które bardzo Wam dziękujemy. Audrey At Home to nie tylko tytuł wspaniałej książki o światowej sławy aktorce, ale również nazwa naszej najnowszej pracy, którą z ogromną przyjemnością przygotowaliśmy dla Luca Dotti'ego (syna Audrey Hepburn). Zawieszka niebawem wyruszy w świat, by trafić w ręce Luca. My natomiast raz jeszcze dziękujemy Luce za słowa uznania dla naszych prac i prezent. Mamy również nadzieję, że pozostanie naszym częstym Gościem. :-) << Zobacz >>

The most important components, and also binders that drive our studio are three words: Passion, Love and Joy. In the absence of any of them our studio could not exist. Every new project is like another chapter about us and our imagination, which we share with you. Therefore, a lot of joy brings us your kind words, for which we thank you all very much. Audrey At Home is not only title of a great book about the world-famous actress, but also a name of our latest work, which with great pleasure we have prepared for Luca Dotti (son of Audrey Hepburn). Before it reaches Luca's hands, pendant will soon start its travel abroad. Once again we would like to thank Luca for words of appreciation for our work and present. We also hope that he will remain our frequent guest. :-) << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook