Purrrfect Hair Tie

17:25

Mruczące, leniwe lub z lekkim ADHD, w zeszłym tygodniu miały swoje święto. Z tego tytułu obiecałyśmy Wam coś specjalnego z wykorzystaniem pewnego, konkretnego charmsa. Nasz zakątek ozdób poszerzamy o nietuzinkowe gumki do włosów. Królem i tym samym bohaterem pierwszej z nich jest nikt inny jak kot. Król... tyle, że bez korony, bo tę zabrał bohater drugiego planu i odwieczny rywal kota ze świata bajek- mysz. << Zobacz >>

Purr, lazy, or with slight ADHD, last week they had their feast. Regarding this occasion, we've promissed you something special using a specific charms. Our corner of little trinkets got enriched with unusual hair ties. King and thus the hero of the first of them is, none other than, a cat. King ... but without a crown, as that one was taken by the hero of the second plan and cat's fairytale rival- the mouse . << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook