Cookoff by Bookoff

03:38

Stare powiedzenie mówi, że droga do serca prowadzi przez żołądek. Jest jednak pewne miejsce na mapie Warszawy, które temu zupełnie przeczy. Otóż w księgarni Bookoff (i dziale kulinarnym Cookoff) zakochanie przychodzi dużo szybciej! Już po przekroczeniu progu tego miejsca zmysł wzroku dostaje obłędu na widok wszystkich tytułów książek kulinarnych. Na tym jednak nie koniec... istna rozpusta i eksplozja doznań sięga zenitu w momencie przeglądania każdej z oferowanych tu książek. Cookoff śmiało może uchodzić za raj nie tylko dla wprawionych kucharzy, ale również dla totalnych, kulinarnych amatorów. To właśnie tutaj kupiłam swoją pierwszą, prawdziwą książkę kucharską, do której zawsze bardzo chętnie wracam. To od niej zaczęła się moja kulinarna przygoda. Dlatego tym bardziej jest nam przyjemnie, że możemy przygotować dla Bookoff ich mniejszą wersję księgarni z ul. Żelaznej 91. << Zobacz >>

According to old saying 'The way to a heart is through a stomach'. However, there is a place on the map of Warsaw, which completely denies it. At Bookoff (Cookoff culinary corner) falling in love comes a lot faster! Right after entering this place eyesight goes crazy because of all the culinary book titles. But that's not the end ... a real explosion of sensations reaches its zenith at the time of flicking through each of the books offered here. Without doubt Cookoff is a paradise not only for professional cooks, but also for culinary amateurs. It is a place where I have bought my first, real cookbook, to which I always like to come back to. It began my culinary adventure. Therefore, it makes us even more happy that we can prepare for Bookoff a smaller version of its place at 91 Żelazna Street. << Take A Look >>


You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE

Enter your email address:

Like us on Facebook